מתקן חניה לאופניים

מתקן חניה לאופניים

מתקן חניה לאופניים – SP