12231-מעצור חניה פלסטיק

12231-מעצור חניה פלסטיק

12231-מעצור חניה פלסטיק