מאחז יד L נירוסטה

מאחז יד L מנירוסטה

מאחז יד L מנירוסטה